• Image 1
  Heaven's embrace
  Er is een thuis aan de boezem van God. God roept om onze nabijheid. Kom je naar huis? Hij wil iedereen hebben. Niemand omarmt je zoals de Vader dat doet.

  De droom van God
 • Image 2
  De Story of Scripture
  De bijbel is de roep van God om de nabijheid van de mens en Hij wil iedereen hebben. Hij schreef ons Zijn Boek om ons te winnen voor Zichzelf. Maar hoe lees je die?

  Het verhaal van God
 • Image 3
  Hopelessly devoted?
  Zonder Israël had de wereld de Messias niet gehad. Is het nu uit tussen God en Israël of is God nog steeds op Israël uit? Als Israël Gods oogappel is, heeft Hij nu dan Zijn oog uitgedaan?

  De aorta van God
 • Image 3
  Already, not yet
  Er is vaak discussie over de agenda van God. In de jaren tachtig ging die tussen futuristen over de Opname en Verdrukking, nu tussen futuristen en preteristen die menen dat de Verdrukking al is geweest. Vast staat dat alles goed komt.

  De agenda van God
 • Image 4
  Als een palmboom
  Ik zal de opmerking die iemand maakte in mijn twintiger jaren nooit vergeten. Het is mijn geloofsfilosofie geworden tot op de dag van vandaag en ik probeer het te leven.

  Groeien als een palmboom
 • Image 4
  De Heilige Geest
  Door de Geest van God vatten wij vlam met het geloof van God en snellen wij vooruit in het karakter en de kracht van God. Hij verdrijft de geest van een wees en maakt je een zoon op Vader Gods knie, waar je Abba zegt en diep met Hem verbindt.

  De vlam van God
 

Heaven's Embrace

Wij willen doen wat Hosea
radaph "Radaph": jagen
Achter iets of iemand aan zitten. Op jacht zijn om te vangen. Hosea riep Israël op om achter God aan te zitten, te jagen naar het kennen van God. Dat gaat gepaard met passie, actief naar Hem op zoek gaan omdat Hij alles is wat je wilt en bestaat. Je kunt niet rusten voordat je Hem hebt gevonden en beter leert kennen. Het neemt je hele leven en zet je op scherp.
noemde, jagen naar God (Hosea 6:1-3). Set your
affections "Phroneo": denken aan
Je kunt niet stoppen aan Hem te denken, Hem niet meer uit je gedachten krijgen. God is onder je huid gaan zitten, je DNA geworden. Een mening hebben en vormen: Gods mening wordt jouw mening, Gods hart het jouwe. Oordelen over: Je weet de dingen te wegen, bent op zoek naar de diepten van God. Je hart ergens op zetten. Je gedachten ergens op richten en je houding en gedrag erop aanpassen. Geneigd zijn tot iets of iemand. Iemands zaak omarmen en behartigen: wie van God houden, zetten zich in voor de dingen waar Hij van houdt en op uit is.
on things above (Col.3:1-2). There is grace in heaven's embrace (Heb.4:16). Grijp je vast aan de broekspijpen van Vader God (Isai.66:1). Als je een spreekbeurt wilt luisteren, de aantekeningen wilt plukken of een artikel wilt lezen, surf this site.

Het Boek van God

In het Boek van God bonst het
hart "Lev": hart
Het Hebreeuwse woord is "lev": je hele innerlijke mens: gedachten, gezindheid, wil, in contrast met de uiterlijke mens. In tegenstelling tot het postmoderne denken omvat "lev" ook kennis, wijs zijn, intelligent zijn, denken, reflectie, studie, ergens over peinzen, beschouwen, herinneren. Daarnaast gaat het over innerlijke neigingen, resoluties en besluiten, geweten, trek in dingen hebben. Lev is de zetel van emoties en passies, affecties. Kortom, wanneer wij het hebben over het hart van God, dan hebben wij het over alles wat in God omgaat en wat Hem neigt, beweegt.
van God en klinkt de roep van God (Gen.3:9). Wie erin lezen komen onder invloed van de gedachten van God (Ps.19:7-12, 139:17), worden gegrepen door de affecties van God en snellen vooruit met de agenda van God. Waarom schreef God ons Zijn Boek? God wil gekend worden. In het Boek van God ontmoet je de God van het Boek.

 


De Heilige Geest

"Mag Ik je hebben? Ik wil alles hebben. Ik wil je helemaal!" Ik weet nog goed hoe
de Heilige Geest "De Heilige Geest"
Wanneer Hij komt, dan zal Hij Mij verheerlijken, zei Jezus in Johannes 16:14. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel - van heel Gods heilsplan - in Johannes 16:8. Hij zal jullie de weg wijzen tot de volle waarheid - in Johannes 16:13. Wanneer iemand Mij liefheeft, dan zal hij Mijn geboden bewaren en geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.. Mijn Vader en Ik, Wij zullen bij hem komen en bij Hem wonen - in Johannes 14:21-23.
Wanneer de Geest van God op het toneel stapt, verandert alles. In Handelingen zien wij dat gebeuren. Hij is de brandstof in onze tank en ons streaming kanaal met God.
mij overrompelde die avond. Hij was onweerstaanbaar. Hij was overal om mij heen maar wilde mijn binnenste. Ik schoot uit mijn stoel en belandde op mijn knieën. Hoe meer ik ja zei, hoe meer blijdschap in mij werd aangestoken. Niks was daarna nog hetzelfde. De Heilige Geest is de ontwapenende Aanbiddingsleider van de hemel die mensen in rap tempo verandert in aanbidders van de Allerhoogste. When He steps in the atmosphere changes.

Het Israël van God

Door
het Israël van God "Israël"
Wie aan Zijn oog komt, krijgt Zijn reactie, stelde God (Gen.12:3). Tweemaal deed God een wonder om Israël hier te krijgen: Zowel Sara van Abraham als Rebekka van Izaäk waren onvruchtbaar. God moest hun schoot openen om Jakob hier te krijgen, uit wie de twaalf stammen kwamen en Yeshua, de Redder van de wereld.

De naam Israël komt van het Hebreeuwse "sarah" (geschreven met een sin). Dat heeft twee betekenissen: (1) volharden, aanhouden, jezelf inspannen, jezelf oefenen, strijden. (2) regeren, regie hebben, heerschappij voeren. Het Hebreeuwse misrah (met een sin) betekent regering, heerschappij - Jesaja 9:5-6.
Israël betekent dan ook: "God volhardt, overwint en regeert" maar ook "hij (die) volhardt, strijdt met God en mensen, en regeert" - wat Jakob deed waarom hij door de engel Israël werd genoemd.
Jezus was uit Juda uit Israël - Johannes 4:22, Openbaring 4 - 5, Mattheus 1:1-18 - Hij volhardt, Hij strijdt, Hij overwint, Hij regeert. Hij is de Leeuw van Juda, de Koning. Israël wijst naar Hem. Mozes schreef van Hem - Johannes 5:46. Abraham zag Hem komen - Johannes 8:56-58.
kwam de openbaring van God. Kun je van Jezus houden maar niks met het Joodse volk hebben, Zijn eigen volk, en met Jeruzalem, Zijn Stad (Matt.5:35)? Israël is Gods oogappel (Zec.2:8). "Is Efraïm Mijn lieveling, Mijn troetelkind?!", zei Vader God, "dat Ik telkens als Ik tegen hem spreek, Ik hem niet uit Mijn gedachten kan krijgen (Jer.31:20, Isai.49:15, Isai.54:7-9)?!" Wij kijken niet naar Israël met democratische politieke en sociaal economische ogen maar met profetische, apocalyptische: hun behoud wordt door de Profeten voorspeld.

 


Just surrender

Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit in de wereld (Gal.4:4). Hij wilde iedereen hebben. Hij zocht ons op, was onder ons, at met ons, werkte met ons en ontfermde Zich over ons (John 1:14). Hij is geen God die op afstand blijft, maar die wil betrokken zijn. Dat is altijd zo geweest en zal nooit veranderen. Hij is geïnteresseerd in ons. Hij wil intiem met ons worden (Joh.15:15). Hij trok ons aan de boezem van de Vader. Kom je naar Huis? Just surrender.

Already, not yet

Het goede nieuws van het evangelie is dat het Koninkrijk der hemelen naar beneden zal komen en de aarde zal nemen. Is het er al of moet het nog komen?
Already, not yet?! "Already, not yet"
De meeste gelovigen interpreteren de agenda van het Koninkrijk in termen van already, not yet. Al reeds, nog niet. Het is er al en al wel begonnen in die zin dat verzoening met God mogelijk is en de gaven van de Geest Gods herstellende kracht manifesteert in levens van mensen. Maar het is er ook nog niet: de schepping is nog niet bevrijd van de vloek van onvruchtbaarheid, er is nog ziekte, armoede en misère en wij lopen nog rond in ons aardse lichaam. The best is yet to come: je glorieus lijf waarmee je de eeuwigheid ingaat.
Hoe je daarover denkt, bepaalt wat je nu verwacht wat er nu moet zijn of straks pas komt. Preteristen en postmillennialisten hebben een te roze bril op en futuristen een te donkere bril? Je verwachtingen bepalen je teleurstellingen maar niks verwachten is wanhoop. Er is hoop, schreef Paulus: het komt (Rom.8:24).

 


Mattheus 24:32: De tijd dringt. De vijgenboom bloeit.

Vijf suggesties

image
Alles snelt vooruit naar de Wederkomst, en de wederoprichting van alle dingen (Acts 3:21). De schepping zal worden bevrijd van de vloek en de zonen Gods worden helemaal zichtbaar (Rom.8:21-23). Je zult stralen van glorie in je nieuwe lijf (1Cor.15:51-52, Fil.3:20). De rechtvaardigen struikelen nu zevenmaal (Prov.24:16), dan zullen zij, de verstandigen die rekening houden met God, stralen als de zon in het Koninkrijk van Papa God (Matt.13:43, Daniel 12:1-3). Hoe ver zijn wij? Is de Wederkomst dichtbij, denk je? Let op de vijgenboom (Matt.24:32). Jezus' Rede op de Olijfberg in Mattheus 24-25 gaat erover. Lees hier de aantekeningen van de preek van Stef waarin hij 5 suggesties aanreikt aangaande de tijd.

 

 

Mattheus 24:31: Wie zijn die uitverkorenen? Alleen Israël?

Israël zal weer kop zijn, geen staart

image
Na de Verdrukking die eindigt in Matt.24:29 is de Wederkomst in Matt.24:30 en zal de Zoon van God en Zoon van Israël Zijn uitverkorenen verzamelen van de vier windsteken in Matt.24:31. Wie zijn die uitverkorenen daar? Is dat het Joodse volk, volgens Rom.11:28-29? Horen wij die geloven in Yeshua daar ook bij? Als dat zo is, dan is de Opname na de Verdrukking, niet ervoor. In Matt.24:31 komen alleen de engelen naar beneden, niet de gemeente. En in Matt.24:40-41 is de Opname na de Verdrukking, niet eerder. Ervoor of erna, in elk geval: Jezus komt terug.

 

 

Esther: Chag poerim sameach

De Agagiet Haman en Benjaminiet Mordechai

image
Tijdens het Poerimfeest in Israël denk ik aan de trouw van God. Een heel aantal jaren geleden zat ik tijdens een bidstond in Esther te lezen en vielen de schellen van mijn ogen. De Agagiet Haman? dacht ik. Dat kan niet waar zijn. Ik snelde naar huis van die bidstond om me erin te verdiepen en uit te zoeken of wat ik dacht dat ik las waar was. In Esther kwam ik ook de Benjaminiet Mordechai tegen...

 

 

1 Corinthiers 15:20: Chag bikkoeriem sameach

Jezus de eersteling

image
Omdat Jezus opstond uit de dood, is Hij de hoop van Israel, zei Paulus (Acts 28:20). Hij is de Koning die eeuwig leeft en Hij komt voor de Troon van David, zeiden de Profeten (2Sam.7:13-16, Isai.9:5-6) en zei Gabriel tegen Maria (Luke 1:32-33). Onze christelijke Goede Vrijdag is Pesach en ons Pasen Bikkoeriem, het Oogstfeest waarvan Jezus de eersteling is toen Hij als eerste blijvend opstond uit de dood. Hij ging als graankorrel in de aarde, maar zei: Wanneer Ik van de aarde ben verhoogd, zal ik alle mensen tot Mij trekken (John 12:24, John 12:31-32). De grote oogst van wie blijvend opstaan uit de dood is met Hem begonnen.

 

 

Merry Christmas?

De wereld worstelt

image
De wereld worstelt met Israël en met zichzelf. Staat Jezus al met Zijn jas aan bij de deur, wachtend op de toestemming van de Vader? Ben je er klaar voor? is de vraag van de bijbel. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

 

 

Romeinen 9:6: De integriteit van God

Is God integer?

image
Is God integer wanneer Hij zulke keuzes maakt en Zijn eigen eer behaalt? Lees hier over Gods gang met Israël, de Farao en ons. Met theologisch licht van Douglas Moo.

 

 

Genesis 3:12: De genen van Adam

De macro Drama Driehoek

image
Wanneer gaan de Arabische leiders verantwoordelijkheid nemen in het Midden Oosten? De macro drama driehoek van het wereldgezin. Blameshifting en slachtoffergedrag. Waar was Adam?

 

 

Genesis 3:1: De betovering van de slang

Wie wint de propagandaoorlog?

image
Wat een stunt van Chris Stoffer van de SGP gister toen hij om het Israëlisch volkslied vroeg op de vraag van de presentator om een verzoeknummer. Maar de presentator van de pro Palestijnse NOS was niet geamuseerd. Wie wint de propagandaoorlog? Is de wereld betoverd sinds de slang hier kwam? Een woordstudie Hebreeuws.

 

 

Micha 4: Er zal vrede zijn

Alle oorlog zal stoppen, voorzegt Micha

image
Met een pro Palestijnse tendens en teneur wijst de wereld zoals altijd naar Israël als oorzaak van het Palestijnse leed in Gaza en elders. Niemand wil dat nog meer onschuldige Palestijnen de dupe worden. Onschuldige Israëli's ook niet? Israël moet verantwoordelijk worden gehouden, stelt de VN. En Hamas dan? Messias kom. Wij komen er niet zelf niet uit. Wanneer Hij komt zal er eindeloze vrede zijn, voorzegt Micha.

 

 

Zacharia 1: De verontwaardiging van God

Maar jullie hebben het veel erger gemaakt

image
Vanwege een dreigende, vreselijke humanitaire catastrofe in Gaza, stond de secretaris-generaal van de VN, Geturrez, zaterdag aan de poort bij Rafah en riep dat die open ging. Maar hypocrisie is er ook? Hoe lang heeft de VN weggekeken toen miljarden van de internationale gemeenschap in de zakken van Hamas verdwenen? Ik was wel boos op Mijn volk dat achter andere goden aan liep, maar jullie, volkeren, hebben hun leed veel erger gemaakt, het kwaad vermeerdert. Ik ben witheet!, zegt God door de Profeet Zacharia.

 

 

Jesaja 11: Er zijn harmonie zijn

Aan alle oorlog komt een einde wanneer Yeshua zal verschijnen

image
Nu Israël de wapens heeft opgepakt en aan de grens van Gaza staat om met terroristisch Hamas korte metten te maken, houdt de wereld haar adem in. Velen struikelen over elkaar, over belangen, theologieën, mensenrechten en loyaliteiten. Verlang jij ook dat het Koninkrijk der hemelen naar beneden gaat komen, wanneer de Koning hier Zelf de regie gaat nemen? Dan zal er vrede zijn op heel Gods heilige berg, wereldwijd.

 

 

2 Samuël 7:13-16, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33: Hij komt voor de Troon van David

Simchat Torah: Uitgerekend nu

image
Uitgerekend op Simchat Torah, Vreugde van de Wet, opent Hamas de aanval op Israël en roept op om Gods eerstgeborene, Gods lieveling om te brengen. Uitgerekend op een hoge sabbat raast de demonie. Maar God zal uiteindelijk op het toneel stappen. Jezus komt voor de Troon van David en vervult de belofte aan David in het Davidische Verbond van 2 Samuël 7. Gabriel bevestigde dat toen hij Maria opzocht...

 

 

Israël? 15 redenen

Kun je eigenlijk zeggen dat je niks met Israël hebt?

image
In het Boek van God klinkt de roep van God om het Israël van God Bonst het hart van God nog steeds voor Israël, denk je? Zou God nog een plan met Israël hebben? Misschien dat je van je stoel springt en zegt: Oh nee, niet Israël! We moeten het over Jezus hebben! Dat is waar. Maar kun je het over Jezus hebben zonder Israël tegen te komen? Aantekeningen van een preek: 15 redenen waarom wij christenen iets met Israël hebben.

 

 

Wisdom from the Word: Swingin' with Jesus

Kom je op Vaders knie? Just yield. Word of Faith onder de loep

image
NIEUW: Woorden hebben kracht. Je kunt ermee bouwen en breken. De echo's van woorden kunnen nog lang in je hoofd rondcirkelen. Maar komt "je krijgt wat je belijdt" uit de bijbel? Je houdt je er misschien met heel je hebben en houwen aan vast. Maar Vader God nodigt ons uit op Zijn knie. Daar telt Hij al je haren. Just yield.

 

 

Wisdom from the Word: Swingin' with Jesus

Het apostolisch evangelie in Romeinen 8: Eerst onze metamorfose

image
NIEUW: Is het Koninkrijk des hemels nu al gekomen? Eerst onze metamorfose, zegt Paulus in Rom.8:21-23. Met één pennenstreek nuanceert Paulus Koninkrijk-Nu met Koninkrijk-Straks zoals hij 2 jaar eerder bij de Corinthiërs had gedaan. Vlees en bloed erven het Koninkrijk niet, had hij aan de Corinthiërs geschreven in 15:50. Wij wachten erop, pende hij in Romeinen 8, maar zien het in de verte al komen, zegt Hebreeën 11. Over hoop en verheerlijkte koshere knakworsten.

 

 

Lessons from life: de storm en onze wortels

Lig je gauw omver? Hoe diep gaan je wortels?

image
NIEUW: De storm laat zien hoe diep onze wortels gaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, pende de Psalmist. Dat heeft alles te maken met waar onze wortels liggen. Gaan die diep in God? A lesson from life. Mijn levensfilosofie.

 

 

Something from statistics: megakerken

Waarover gaat ons christendom?

image
NIEUW: Recent verschenen statistieken van de Barna Group drukken in cijfers uit wat wij moeten weten voor hoe wij kerk willen zijn in de eenentwintigste eeuw, anno 2023. Barna's statistieken zijn een echo van wat de bijbel ons al heel lang probeert duidelijk te maken.

 

 

Wie ben je echt?

Roep om echtheid

image
NIEUW: Nu de zon opgaat na een grandioze Opwekkingsconferentie, komen we weer in de werkelijkheid. Wie ben je echt? Ben je al meer op Jezus aan het lijken zodat de wereld Hem in je ziet?

 

 

Wisdom from the Word: Swingin' with Jesus

Het apostolisch evangelie in 1 Corinthiers 15 (2).

image
NIEUW: Of je die Porsche op je oprit nu wel of niet ziet als een teken dat de hemel met je is, Paulus repte in 1 Corinthiers 15 in elk geval met geen woord over voorspoed-nu. Hij wilde hun apocalyptische ogen openen om hen uit hun morele misère te krijgen vanwege hun Koninkrijk-Nu theologie waar hij al in 1 Corinthiërs 4 met hen over was begonnen. De Corinthiërs dachten dat zij al regeerden, terwijl Paulus voor het echte evangelie, het apostolisch evangelie, nota bene zijn leven gaf.

 

 

Wisdom from the Word: Swingin' with Jesus

Het apostolisch evangelie in 1 Corinthiers 15.

image
NIEUW: God is geen FEBO automaat en ook geen Afhaalchinees. Friends, God geneest. Hij heeft onze voorspoed voor ogen. Hij is er nooit op uit geweest het ons moeilijk te maken. Maar wat zeggen wij tegen hen die niet genezen wanneer wij voor hen bidden? Heeft God lievelingen die Hij voortrekt en slaat Hij anderen over? Is er iets mis met ons geloof? Nee. Wat wij nodig hebben is dat wij met goddelijke antwoorden komen en met een evenwichtige genezingstheologie op het podium stappen. Wat mij heeft geholpen om het evangelie te begrijpen is 1 Corinthiërs 15, waarin Paulus het pende aan de Corinthiërs.

 

 

Wisdom from the Word: Swingin' with Jesus

Verlos ons van de boze.

image
NIEUW: Terwijl de Geest van God over de aarde gaat en mensen spectaculair aan Gods boezem drukt, is in Nederland de discussie opnieuw opgelaaid over voorspoed en genezing. Friends, God geneest. De Evangelieën en Handelingen staan er bol van. Vandaag lijkt het wel Handelingen 29: de verhalen zijn niet bij te houden. Maar geneest God altijd? God heeft ons geluk voor ogen. Maar hebben christenen altijd voorspoed? Kunnen wij onze rechten claimen in het Kruis?

 

 

Het WK en ons Godsbeeld

Over God en ons Godsbeeld.

image
NIEUW: Nu de aftrap is geweest van het WK voor vrouwen, denk ik terug aan het WK voor mannen afgelopen november. Zou Jezus als de leeuw op voetbalschoenen nou voor Nederland zijn geweest of voor een ander land? God schiep de mens naar Zijn beeld. Schept de mens Hem naar zijn beeld? Dat doet mij denken aan Dr. Scott McKnight, Skye Jethani schrijft over het Jesus-seminar dat hij houdt.

 

 

Tienden? God, geld en geven

De gevende God verwekt gevende mensen.

image
God en geld gaan niet samen, lijkt het. Wie hebben willen steeds meer. Jezus waarschuwt tegen de greep van de mammon. Maar de gevende God verwekt gevende mensen. Zij zitten nergens aan vast. Maar Hoe zit het dan met de tienden? Kan God je pas zegenen als je eerst je tienden betaalt? Wie betaalden onder de Mozaïsche wetgeving, het verbond van Mozes, eigenlijk tienden? Doe hier de tiendentest: test wat je ervan weet.

 

 

De klassieke verklaring van Gods karakter

Wie is Hij, Die Zijn kracht laat zien?

image
Wie is God? In Exodus 34:6-7 vertelt Hij het Zelf aan Mozes. Tot dan toe had Mozes Gods hand meegemaakt en Gods kracht gezien. Hij had Gods instructies gekregen, Zijn gedachten op stenen tafelen, Gods wet. Nu was het tijd om Gods karakter te leren kennen. Het werd de basis voor de latere Koningen, Profeten en Jezus, en is het vandaag voor ons. Lees hier de serie die in Opwekking en op CVandaag verscheen.

 

 

Waarom Israël?

De rol van Israël is Gods profetisch programma

image
De sociaal-economische en politieke verhoudingen zijn volgens de media gespannen, hoewel wij niet alles te zien krijgen van de werkelijkheid. Maar kun je als christen ooit zeggen dat je niks met Israël hebt? Met welke ogen kijk je: de bril van de media of van de historisch-profetische van de bijbel?

 

 

Gezonde organisaties

Twee waarden die een kerk of organisatie gezond maken.

image
In een kerk waar de waarheid niet mag worden gesproken, wordt loyaliteit vaak meer gewaardeerd dan eerlijkheid, waarheid. Gezonde kerken hechten evenveel waarde aan beide. Toxische kerken vaak alleen aan de laatste, en worden een draaideurkerk. Lees hier een artikel van Dr.Roger Sapp.

 

 

Over het huwelijk: Genesis 2:18

Kenego: De ander zien.

image
Misschien wel de allermooiste tekst over de huwelijksrelatie is gelijk de allereerste erover in Genesis. Maleachi 2:14 gaat over wat het huwelijk is, een verbond, Genesis 2:18 over hoe het werkt volgens hoe God het bedacht. De diepgang van het Hebreeuws in Genesis 2:18 vraagt er wellicht om dat wij met God aan onszelf werken.

 

 

Profetie en de tuinbonen van mijn moeder

Profetie in de bijbel begrijpen.

image
Wat mij geholpen heeft om bijbelse profetieën te begrijpen is de perfectum propheticum in het Hebreeuws en haar equivalent, de proleptische aoristus in het Grieks. Wat hadden de Profeten in hun hoofd gehaald? De profeet snelde alvast vooruit in Gods tijdmachine zoals Marty in die van Doc in Back to the Future. Lees hier over de profetisch voltooide tijd en de tuinbonen van mijn moeder.

 

 

Is het Oude Testament nu dan dicht?

Waar gaat Hebreeën 8:13 over?

image
Is het Oude Testament dicht sinds het Nieuwe is gekomen? Was het Oude niet meer dan een aanloop naar het Nieuwe dat begon toen Jezus op het toneel stapte en furore maakte in de straten van Israël? Het is goed om te lezen wat er staat en niet één vers te lezen. Bovendien is de term zelf bedenkelijk, evenals onze jaartelling.

 

 

Jeremia 31:32 Eén letter maakt een verschil

Hoewel Ik Mij niet meer om hen heb bekommerd?

image

Eén letter maakt soms een verschil in begrijpen wat God zegt. Pende Jeremia het Hebreeuwse "ba'al" of "ga'al" in Jer.31:32? En wat had de schrijver van de Hebreeënbrief in zijn hoofd over Israël toen hij Hebreeën 8:9 pende? Staat er dat God Zich niet meer om hen heeft bekommerd, Zich aan hen heeft onttrokken of hen weerzinwekkend vond?

 

 

Pardes, Genesis 1:1 en de rust die komt

Kenego: De ander zien.

image
Op de sabbat viert het Joodse volk Gods rustritme en kijkt terug. Maar de 7 Hebreeuwse woorden in de openingstekst van de bijbel, Genesis 1:1, bevatten misschien wel het tijdspan van de kosmos en blikken vooruit. Jezus is de ware Sabbat, is dat de 7e dag wanneer er rust over de aarde komt? Over PaRDeS, de vier lagen van interpretatie in Hebreeuwse theologie en waar alles op uitloopt volgens Openbaring 20-22.

 

 

Ezechiël 38 Gods grimmigheid

Passie en pijn.

image

Gods grimmigheid is een onderwerp dat wij liever mijden. Maar het gaat om Zijn diepe passie, en passie leidt tot pijn zoals affectie leidt tot furie. Hij is op Zijn mensen.


 

 

Romeinen 11:15 Wie wierp wie van zich af?

Een objectieve of subjectieve genetief.

image

In Romeinen 11:15 (Rom.11:15) staat een hoopvolle boodschap over het herstel van Israël, wanneer God Zich weer opnieuw over Zijn eerstgeboren zoon ontfermt. Wat bedoelde Paulus met "hun verwerping"? Wie wierp wie weg? Hoe je het leest hangt af hoe je de Griekse 2e naamval, genitief neemt.


 

 

Romeinen 11:11 Door hun val kwam het heil tot de volkeren.

Een articular infinitive of purpose.

image
In Romeinen 11:11 (Rom.11:11) pende Paulus een "articular infinitive of purpose" in het Grieks, een krachtige grammaticale constructie om een punt te maken. Dat deed hij niet voor niks: God doet er alles aan om Zijn volk terug aan Zijn boezem te brengen. Hij heeft inderdaad een purpose: Hij ging eerst de volkeren in om Jezus naar de uiteinden van de aarde te brengen. In de tussentijd had God een bedoeling met wat ons overkwam.

 

 

Micha 4:2 De Vredevorst komt.

Micha 4 en onze profetische hoop.

image
Terwijl Poetin Oekraïne binnen is gevallen en zijn militaire vuisten laat zien, klinkt in Micha 4:3-4 (Micah 4:2-4) de profetische hoop: de volkeren zullen elkaar de oorlog niet meer leren. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Er zal harmonie zijn tussen mensen. Er komt een einde aan conflict wanneer Jezus de Troon van David in Jeruzalem neemt.

 

 

Jesaja 43:6 God is aan de gang.

Jesaja 43:6 en een wereldopschudding.

image
Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. In Jesaja 43:6 (Isai.43:6) spreekt God door de profeet en roept om Zijn volk, om het op te geven, terug aan Hem te geven. Jezus sprak erover in Mattheus 24 (Matt.24:32-33) dat wij op de vijgenboom moet letten om de tekenen van de tijd te kunnen lezen. De vijgeboom is Israël, weten de Messiaanse Joden vanwege Hosea 9:10. In deze tijd van wereldopschudding gebeurt het?